ชมรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง (กอส.)

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดพัทลุง (กอส.)
ที่อยู่: 
12 ถ.ราษฎร์ปราโมทย์ ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
จังหวัด: 
พัทลุง
เบอร์ติดต่อ: 
074-612333
ผู้ประสานงาน: 
นายสังวร ปราบปัญจะ เลขานุการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ