สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 
120 อาคารเกษมกิจ (สถานีรถไฟฟ้า ศาลาแดง ฝั่งตรงข้ามสีลมคอมเพล็กซ์) ห้อง 301 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-2362176, 02-2665104
เว็บไซต์: 
www.thaispca.org
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์

บริจาคเพื่อช่วยชีวิตสัตว์
ดำเนินกิจกรรมป้องกันการทารุณสัตว์ พัฒนาสวัสดิ์ภาพสัตว์ในประเทศไทย และกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษา เช่น การเข้าค่าย การเดินป่า การดูนก การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ฯลฯ 

อุดหนุนสินค้าสัตว์เพื่อช่วยสัตว์
ติดต่อซื้อสินค้าเช่น อาหารสุนัข เสื้อยืดเก๋ ๆ คู่มือเลี้ยงสัตว์ ตุ๊กตา
สมาคมฯ ได้ทำการผลิตของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ เสื้อทีเชิร์ต ตราสมาคมฯขนาดต่าง ๆ แก้วน้ำ ตุ๊กตาหมี สุนัข แมว ผ้าพันคอ หนังสือคู่มือการเลี้ยงสัตว์ ซีดีเรื่องสัตว์ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายในราคาถูกเพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์ และสนับสนุนการ

ดำเนินงานของสมาคมฯ
- รับสัตว์ไปเลี้ยงบริจาคเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันการกระทำทารุณกรรมสัตว์

อาสาสมัครช่วยเหลืองาน
ทำความสะอาดกรงสัตว์ ดูแลสัตว์ป่วย คลินิกสัญจรคุมกำเนิด ประชาสัมพันธ์ชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกทารุณ รวมถึงสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ  และพิการ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จัดกิจกรรมหลักๆ เช่น โครงการคืนชะนีสู่ป่า  จ.ภูเก็ต, โครงการคลินิกสัตว์ป่าเคลื่อนที่, ศูนย์ช่วยชีวิตและศึกษาเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า จ.ระนอง เป็นต้น

แจ้งเบาะแสการทารุณกรรมสัตว์
ทำความสะอาดกรงสัตว์ ดูแลสัตว์ป่วย คลินิกสัญจรคุมกำเนิด ประชาสัมพันธ์หากท่านพบเห็นเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อสัตว์

อาสาสมัครส่งเสริมการตลาด สื่อสารองค์กร และการพัฒนาแหล่งทุน
เน้นงาน ด้านประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ ไอที ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสนใจป้องกันการทารุณสัตว์ ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูก ทารุณ   รวมถึงสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ  และพิการ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า