สมาคมประมงสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมประมงสมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
207/7 ถนนแหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสาคร
เบอร์ติดต่อ: 
034-736700
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุรพล ซีประเสริฐ นายกสมาคม
เบอร์แฟกซ์: 
034-736701
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมอาชีพการประมง จัดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมอาชีพการประมง จัดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม