สมาคมผู้ปกครองและษศิษย์เก่าโรงเรียตรงมิ้น ปทุมธานี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมผู้ปกครองและษศิษย์เก่าโรงเรียตรงมิ้น ปทุมธานี
ที่อยู่: 
104/1 ม.3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จังหวัด: 
ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน: 
นายมงคล เกีตรติสมชาย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว