ชมรมข้าราชการนอกประจำการ

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมข้าราชการนอกประจำการ
ที่อยู่: 
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ต.หนอบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-312396
ผู้ประสานงาน: 
นายพวง ศรีราช
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือข้าราชการเกษียนราชการ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่เกษียนราชการให้มีการอยู่ดีมีความสุข