ชมรมข้าราชการบำนาญพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมข้าราชการบำนาญพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
449/21 ถ.นิกรศรัทธา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ: 
0-4372-2281
ผู้ประสานงาน: 
นางระเบียบ กมโลบล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้