ชมรมข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุ อำเภอกันทรวิชัย

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุ อำเภอกันทรวิชัย
ที่อยู่: 
150 หมู่ที่ 3 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
จังหวัด: 
มหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ: 
0-4374-4388
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญเพ็ง คำแทง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้