สมาคมสภาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมสภาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติ
ที่อยู่: 
61/71 ซ.207 ถ.เสนานิเวศน์
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-2726452, 02-5783452
ผู้ประสานงาน: 
นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม