สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคม

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ที่อยู่: 
104 ถนนรถไฟ 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-561028, 081-8568106, 086-6636892
ผู้ประสานงาน: 
นายวรวุธ พงษ์วิทยาภานุ นายกสมาคมฯ, นายศุภชัย พรอริยพรหม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
เบอร์แฟกซ์: 
034-636637
อีเมลล์: 
Voravut_lhm@hotmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
๑.ฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ๒.มอบทุนการศึกษา ๓.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ