สมาคมไวดับบลิวซีเอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมไวดับบลิวซีเอ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ที่อยู่: 
99/19 ถ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด จ.นนทบุรี
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-5830998, 02-9606194
ผู้ประสานงาน: 
นางสายสม โกมลเสวิน เลขาธิการ
อีเมลล์: 
ywcapakret@yahoo.com
กิจกรรมและโครงการ: 
สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน สำหรับ เด้กอายุ 11/2 - 3 1/2 ปี การเตรียมความพร้อมใหก้เด็กสมารถช่วยเหลือตนเองได้ในขั้นต้นได้ การให้วิชาความรู้ขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกล้ามเนิ้อมือ นวดพัฒนาการ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
รักเด็กและสามารถเล่นดนตรี เล่านิทานได้
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว