ข่าวประชาสัมพันธ์

รับอาสาสมัคร นักเดินป่าอาสากู้ภัย

รับอาสาสมัคร "นักเดินป่าอาสากู้ภัย"
(21-22 ก.ค.) ร่วมโครงการ "ฝึกตัวรับภัยฯ ฝึกใจอาสาฯ"
@ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ มิตรรักนักเดินป่าอาสากู้ภัย พบปะ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนที่มีใจอาสาครับ

อ้างถึงที่เคยคุยกันไว้หลังเสร็จภาระกิจกู้ภัยกรุงเทพฯ ว่าพวกเราน่าจะมีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนอาสา ซึ่งมีใจที่พร้อมกันอยู่แล้ว อาจจะขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในเส้นทางหรือรูปแบบเดียวกัน การทำงานบางอย่างจึงยังติด ๆ ขัด ๆ รวมทั้งการที่จะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือการถ่ายทอดศิลปะการใช้ชีวิตกลางแจ้งแขนงต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเบื้องต้น เช่นว่า การเตรียมอุปกรณ์ยังชีพ การดำรงชีพ การเดินป่า การสื่อความหมาย และการร่วมกู้ภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ

รูปแบบ ?...เป็นการพบปะแลกเปลี่ยน ไม่เยอะ ไม่ไม่ซีเรียส ทริปแรกนี้เพื่อกำหนดแนวทางการเรียนรู้พิเศษ หรือฝึกศักยภาพในแขนงอื่น ๆ ต่อไป

ที่ไหน ?....อช. เขาใหญ่ กำลังติดต่อเรื่องบ้านพัก หรือค่ายพัก หรือาจจะกางเต็นท์

วันเวลา ?....1 คืน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555

ใครเข้าร่วมได้บ้าง ?....ไม่จำกัดเพศ วัย ฐานะ หรือกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสามาชิกนักเดินป่าหรือไม่ เข้าร่วมได้หมดครับ

ค่าใช้จ่าย...ตอนนี้ยังไม่ระบุจำนวนชัดเจน แต่เป็นแบบหารเฉลี่ยกันทุกคนครับ งานนี้เพื่อส่วนรวม และไปกันแบบพี่ ๆ น้อง ๆ

การเตรียมตัว?....เบื้องต้นก็เตรียมมาเท่าที่คิดว่า ไปนอนเล่น 1 คืน สัมภาระไม่เป็นภาระคนอื่น ไม่ต้องเครียดครับ เราก็ไปเรียนรู้เรื่องนี้แหละ

การเดินทาง?....อาจจะมีสองกรณี เดินทางไปเอง กับมีการจัดรถตู้ไว้รองรับ ซึ่งหากเป็นรถตู้ก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนของการเดินทางเพิ่มเติม จะแจ้งอีกครั้ง

รายละเอียด/การสมัคร: https://www.facebook.com/events/102996856509785

ที่มา: https://www.facebook.com/groups/230545343655451/

รับอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม ค่ายผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำ

รับอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม "ค่ายผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำ"
(ติดต่อสอบถาม: โทร 02-518-1370-2)

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 80 คน เข้าร่วมเดินทางจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ.นนทบุรี ไปร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝกกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่และกลุ่มชาว บ้านในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมร่วมผลิตผลงานสกู๊ปข่าวรักษ์สิ่งแวดล้อม ชิงทุนการศึกษา

โดยรับสมัครและคัดเลือกจากการเขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4 ในหัวข้อ “ช่วยกันรักษ์ป่าต้นน้ำ เพื่อแม่ของเรา”

ที่มา: https://www.facebook.com/dekkid3

รับสมัครสุนัขอัมพาต เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นวพร

น้องหมาก็เจ็บได้ ใครรู้จักเจ้าของที่สุนัขป่วยอัมพาต โปรดบอกต่อ

โรงพยาบาลสัตว์นวพร รับสมัครสุนัขอัมพาต ที่เป็นสุนัขขนาดเล็กที่เป็นอัมพาตขาหลังจากหมอนรองกระดูกกดทับไขสันหลัง เพื่อเข้าร่วมวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด สนใจติดต่อตามเบอร์โทร หรือลิงค์ภาพของทางโรงพยาบาลได้เลยครับ

ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=496674837024587&set=a.1267043273...

โครงการประกวดออกแบบบ้าน Floodway Home ชิงทุนการศึกษา

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีร่วมส่งแบบบ้านเข้าประกวดใน โครงการประกวดออกแบบบ้าน "Floodway Home-บ้านอยู่กับน้ำ" โดยมีขอกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการส่งแบบเข้าประกวด ดังนี้

1. ข้อกำหนดในการออกแบบ
1.1. เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว สำหรับผู้มีรายได้น้อย พื้นที่ใช้สอยขนาดตั้งแต่ 32 - 40 ตารางเมตร สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน
1.2. ราคาค่าก่อสร้างบ้านไม่เกิน 150,000 บาท (เป็นราคาวัสดุและค่าแรงช่าง ไม่รวมฐานราก)
1.3. มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับสภาพของภาวะน้ำท่วมได้ หรือสามารถฟื้นฟูกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแนวทางน้ำผ่าน (Floodway)
1.4. ให้เลือกใช้วัสดุก่อสร้างตราช้างและคอตโต้เป็นหลัก กรณีที่ตราช้างและคอตโต้ไม่มีวัสดุตามที่ต้องการ สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้
1.5. เป็นบ้านสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคกลาง ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชน

2. เงื่อนไขในการส่งแบบเข้าประกวด
2.1 เป็นนักศึกษาและนิสิตทุกสถาบันที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (จำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คนต่อกลุ่ม)
2.2 ผู้เข้าร่วมประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้หนึ่งชิ้นงานต่อหนึ่งกลุ่ม/เดี่ยว เท่านั้น หากปรากฏมีชื่อ
ซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน
2.3 ต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง ที่เกิดจากแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอหรือส่ง
ประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังจะถือเป็น
โมฆะและเรียกรางวัลทั้งหมดคืน (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้น
ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น)
2.4 การเผยแพร่ตีพิมพ์และแสดงต่อสาธารณชน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางเวปไซต์
และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

3. รายละเอียดและหลักฐานการสมัครในการส่งแบบเข้าประกวดรอบที่ 1
3.1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนและสำเนาบัตรนิสิต นักศึกษาของผู้เข้าร่วมประกวดพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาทุกคน
3.2. ตั้งชื่อผลงาน พร้อมระบุแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบน พื้นที่ Floodway ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น
3.3. แบบที่นำส่งให้เป็นแบบรูปด้านหน้า รูปด้านข้างซ้าย-ขวา รูปด้านหล้ง รูปตัดมองจากด้านบน และรูปPerspective แสดงแบบบ้าน ส่งงานในกระดาษ A3 ไม่เกิน 6 แผ่น พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และไฟล์นำเสนอการประเมินราคาเป็น Bill of Quantity (BOQ) แสดงรายการราคาประเมินค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ งานโครงสร้าง งานพื้น/ผนัง/หลังคา งานระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า

4. การพิจารณาตัดสิน
4.1. กำหนดการส่งผลงานและการพิจารณาตัดสิน
     1. กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด 2 ก.ค.- 31 ส.ค. 2555 ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือส่งโดยตรงที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย สำนักงานใหญ่
     2. ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม 14 ก.ย.2555 ทาง website
          www.habitatthailand.org
          www.trachang.co.th
          www.cotto.co.th
     3. ผู้ผ่านคัดเลือก 10 ทีมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 19 ต.ค. 2555
          ห้อง Auditorium @ SCG EXPERIENCE (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา)
     4. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย 19 ต.ค. 2555
          ห้อง Auditorium @ SCG EXPERIENCE (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา)
          และทาง website www.habitatthailand.org
          www.trachang.co.th
          www.cotto.co.th
     5. ผู้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายทำการสร้างบ้านจริงในพื้นที่ ภายใน 30 พ.ย. 2555 สถานที่จะแจ้งให้ทราบให้ทราบในภายหลัง
     6. ประกาศผลชนะเลิศหลังสร้างบ้านเสร็จ 7 ธ.ค. 2555 สถานที่จะแจ้งให้ทราบให้ทราบในภายหลัง

5 การตัดสิน
การตัดสินรอบที่ 1 (คัดเลือก 10 ทีม)
     1. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกแบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือ 10 ทีม โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสอง 10 ทีม จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท สำหรับทำแบบจำลอง (Model) ขนาดมาตราส่วน 1 : 50 เพื่อนำมาส่งประกวดรอบที่ 2
     2. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วหากไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งคืนให้กับผู้ส่งแบบเข้าประกวดภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากวันตัดสิน
การตัดสินรอบที่ 2 (คัดเลือก 3 ทีมสุดท้าย)
          1. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะต้องนำแบบจำลองพร้อมนำเสนอแนวคิดของผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาที่ห้อง Auditorium SCG EXPERIENCE ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 โดยมีระยะเวลานำเสนอทีมละไม่เกิน 15 นาที และเปิดให้คณะกรรมการซักถาม 15 นาที
          2. คณะกรรมการจะตัดสินจากแบบจำลองที่ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 ทีมส่งเข้าประกวด เพื่อให้เหลือทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย โดยประกาศผลในวันดังกล่าว
การตัดสินรอบชนะเลิศ (จากการสร้างบ้านจริงของทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย)
คณะกรรมการจะนำแบบที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย ไปสร้างบ้านจริงบนพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำ ทั้งนี้การตัดสินผู้ชนะเลิศ รองอันดับหนึ่ง และรองอันดับสอง จะทำการตัดสินจากบ้านสร้างจริงภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ (ตามมาตรฐานการทำงานของมูลนิธิฯ)

ชิงรางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมการเดินทางไปดูงานและร่วมสร้างบ้านกับ Habitat for Humanity Vietnam ที่ประเทศเวียดนาม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
หมายเหตุ
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม จะได้รับเงินทีมละ 2,000 บาท สำหรับทำแบบจำลองบ้าน (Model)
- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
- ในกรณีที่ผู้สมัครส่งผลงานไม่ครบ และ/หรือ ไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตัวเอง ตามข้อกำหนดจะถือว่า
ผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด

กำหนดการส่งผลงาน
ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17.00 น. โดยถือวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์เป็น
สำคัญ หรือวันที่มาส่งด้วยตนเอง ตามสถานที่ดังนี้
ส่ง คุณสุดารัตน์ เหลาคม
(โครงการประกวดแบบบ้าน “Floodway Home – บ้านอยู่กับน้ำ”)
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
อาคาร 253 อโศก ชั้น 12 เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การส่งผลงานเข้าประกวดรอบที่ 2 (คัดเลือก 10 ทีม) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
- นำส่งแบบจำลองบ้านที่ Auditorium @ SCG EXPERIENCE

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดแบบบ้าน “Floodway Home- บ้านอยู่กับน้ำ” เพิ่มเติมได้ที่
คุณสุดารัตน์ เหลาคม มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
โทร. 02 664 0644 ต่อ 150 มือถือ 084 118 3991
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์ www.habitatthailand.org , www.trachang.co.th

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัคร Click

- ใบสมัคร

- รายละเอียดโครงการ

- แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ที่มา http://www.habitatthailand.org/

โครงการฝึกการเคลื่อนไหวแบบองค์รวม (โดสะโฮ)

โครงการ "ฝึกการเคลื่อนไหวแบบองค์รวม (โดสะโฮ)"

โดยคุณแม่มือใหม่วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 (รวม 4 วัน 3 คืน)

ในปัจจุบันบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กสมองพิการ (CP=Cerebral Palsy) การจัดบริการส่วนใหญ่ยังเป็นภาระ หลักของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการบริการที่พึ่งพาตนเอง และยังเป็นการบริการแบบแยกส่วน แต่ในสภาพความเป็นจริง กระบวนการฟื้นฟูเด็กพิการ ควรเน้นเรื่องของครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อมีการ จัดการ ลูก หลานให้ได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสมถูกต้อง และเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม อันสอดคล้องต้องกันกับแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของครอบครัวที่ดูแลเด็กพิการได้อย่างมีคุณภาพใน อนาคตมูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก สมองพิการระยะแรกเริ่ม เพื่อให้เด็กพิการได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยครอบครัวจะมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทางเลือกให้กับลูก หลานของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการสนับสนุนการฟื้นฟูโดยครอบครัว

เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญอีกวันของคนไทย คือ “วันแม่แห่งชาติ” มูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกการเคลื่อนไหวแบบองค์รวม (โดสะโฮ) โดยคุณแม่มือใหม่ กับทางเลือกใหม่ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมกันฟื้นฟูศักยภาพลูก หลานตนเองได้

วัตถุประสงค์
    เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการฟื้นฟู และสามารถฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นได้ถูกต้อง
    เพื่อให้ครอบครัวที่เข้าร่วมการอบรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย
    คุณแม่ 12 คน
    เด็กพิการ 12 คน
    อาสาสมัคร 7 คน
    เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ 8 คน
    วิทยากร (ญี่ปุ่น+ไทย) 3 คน
    ล่ามภาษาญี่ปุ่น 3 คน
    รวม 45 คน

สถานที่
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก (สถานที่เหมาะกับวีลแชร์)

รูปแบบการดำเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) จากประเทศญี่ปุ่น บรรยาย และประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับการฝึกภาคปฏิบัติ

ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
    ค่าที่พัก 3 คืน จำนวน 23 ห้อง ห้องละ 2,100 บาท
    ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 5,000 บาท
    ค่าอาหารหลัก+อาหารว่าง มื้อละ 6,500 บาท
    ค่าเดินทางโดยรถบัสและรถขนวีลแชร์ เที่ยวละ 31,000 บาท

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้ตามความสามารถ โดยโอนเข้าบัญชี "มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ"
    ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ 038 2 61551 3
    ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 026 2 49994 4
    ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 052 1 16511 3
    ธนาคารธนชาต ออมทรัพย์ เลขที่ 108 2 00622 2
    ธนาคารยูโอบี ออมทรัพย์ เลขที่ 072 2 03208 3 หรือ 772 1600 088
    ธนาคารกรุงเทพ สะสมทรัพย์ เลขที่ 203 0 18163 6
    ธนาคารออมสิน เผื่อเรียก เลขที่ 00 0005 20 017295 1

หากท่านโอนเงินสนับสนุนแล้ว โปรดส่งใบนำฝากส่งทางไปรษณีย์
หรือ ส่ง fax 02 539 9706 พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และโครงการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิรดี วานิชกร ฝ่ายระดมทุน 085 9126265
หรือ 02 5392916 025399958 ต่อ 12

ที่มา http://www.fcdthailand.org

ชวนบริจาคเงิน หรือเก้าอี้ล้อเข็น เพื่อมอบเด็กพิการ

รถเข็ญผู้พิการ

ชวนบริจาคเงิน/เก้าอี้ล้อเข็น เพื่อมอบเด็กพิการ
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)
สอบถาม (02) 758-4646 #2441

ปัจจุบันยังมีเด็กพิการอีกมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อเก้าอี้ล้อ เข็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินหรือบริจาคเก้าอี้ล้อเข็นผ่านทางบัญชี
'มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) กองทุนวงล้อวิเศษ'
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสำโรง
เลขที่บัญชี 122-5-71638-8

ที่มา: นิตยสาร Secret | A DAY Foundation

กิจกรรมฝึกอบรมสร้างบ้านดิน

ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๙
๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
โอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็กอายุ 5-15 ปี ท่านละ 1,500 บาท
นร./นิสิต/นศ.ที่มีหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษา ท่านละ 1,500 บาท
พระ นักบวช แล้วแต่ท่านจะสนับสนุนกิจกรรม
 

 

ท่านจะได้เรียนรู้การทำบ้านดินทุกขั้นตอนทั้ง...

     2 สูตร การทำบ้านดินในไทย(สูตรดินร่วนปนทราย ดินเหนียว และสูตรดินลูกรังที่มีก้อนกรวดผสม)
    2 เทคนิคของการทำบ้านดิน(การทำผนังแบบก่ออิฐดินดิบ และการทำผนังแบบโครงไม้ไผ่)
 
 
ขั้นตอนการเรียนรู้
 
1.  ฟังบรรยายองค์ความรู้การสร้างบ้านดิน
-   แนวคิดการออกแบบบ้านดินที่สมดุลกับธรรมชาติ และการคำนวนราคาเปรียบเที่ยบราคา
    ควาคงทนแข็งแรง อายุการใช้งาน ข้อดีข้อด้อยของบ้านดินทั้ง ๒ สูตรดิน ๖ เทคนิควิธี
    การทำผนังดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสร้างบ้านของตัวเองในอนาคต
-   ชมภาพตัวอย่างบ้านดินในประเทศไทยและต่างประเทศ
-   รู้วิธีการวิเคราะห์ดิน ทดสอบดิน ที่จะนำมาสร้างบ้าน
-   เรียนรู้การสร้างบ้านดินเทคนิคต่างๆ ๖ เทคนิควิธีการทำผนังดิน
-   การวางวงกบประตู/หน้าต่าง/ระบบไฟฟ้า/ประปา
-   ขั้นตอนการสร้างและออกแบบบ้านดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงความเย็นสบาย
-   งบประมาณการก่อสร้างบ้านดิน
2.  ขั้นลงแรงลงมือฝึกปฏิบัติสร้างบ้านดินด้วยตนเอง
-   สัมผัสดินลูกรังที่เหมาะสมกับการทำบ้านดิน (สูตรดินลูกรัง) ส่วนผสมความแข็งแรง และ
    สูตรดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย วิธีการ ส่วนผสมต่างๆ ข้อดี ข้อด้อย
-   ผสมดินย่ำดิน (๒ สูตรดิน) เพื่อทำอิฐดินดิบ ความเหนื่อย การแห้งของอิฐดินดิบ
-   การทดสอบความแข็งแรงของอิฐดินดิบ
-   การทำผนังดินทั้ง ๒ สูตรดิน
-   การทำเฟอร์นิเจอร์ดิน
-   การฉาบผนังดินแบบต่างๆ
-   ศิลปะนูนต่ำบนผนัง การปั้นภาพกับผนังดิน
-   การทำสีดิน
3.  ชมตัวอย่างบ้านดินที่ใช้อาศัยอยู่ได้จริงๆ
4.  แลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ วิถีพอเพียง แบบมีส่วนร่วม
 
 
ท่านจะได้รับ...เมื่อท่านตัดสินใจเรียนรู้
 
๑.      อาหาร ๖ มื้อ  พร้อมน้ำดื่มสมุนไพร (เช้ามีกาแฟ+โอวันติน)
          - เย็นวันศุกร์ ๑ มื้อ สำรับท่านที่มาถึงก่อน (ช่วยกันทำมาหากินครับ แบบง่ายๆ)
          - วันเสาร์ ๓ มื้อ (เช้า-กลางวัน-เย็น)
          - วันอาทิตย์ ๒ มื้อ (เช้า-กลางวัน)
๒.      ได้เสื้อโครงการท่านละ 1 ตัว (อยากได้มากกว่า 1 ตัว นำเสื้อมาเองเรามีบล๊อก,สีให้สกรีนเองเลย)
๓.      ทีพักคืนวันศุกร์และเสาร์เป็นบ้านดิน ๒-๓ ...๙ คืน (พักต่อคืนวันอาทิตย์อีกก็ได้...ไม่มีค่าใช้จ่าย)
          ที่พักใน สวนรอยยิ้มของพ่อ (เป็นที่พักรวมในบ้านดินแบบง่ายๆ แยกชาย-หญิง
          ไม่ใช่โฮมสเตย์ ไม่ใช่รีสอร์ท หากท่านนำเต้นท์นอนมาด้วยจะได้บรรยากาศ...ยามค่ำคืนมาก)
๔.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน (ทุกขั้นตอน ๒ สูตรดิน ๒ เทคนิค) ได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆ
          ๒ สูตรดิน คือ
ดินเหนียว หรือดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง (ดินมีก้อนกรวดผสมอยู่)
          ๓ เทคนิค คือ การสร้างบ้านดินแบบก่ออิฐดินดิบ และแบบใช้โครงไม้ไผ่
๕.      CD ภาพตัวอย่างแบบบ้านดิน 1 ชุด

๖.      ใบประกาศ+โปสการ์ด

๗.       นำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,
           สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากของพระราชินีช่องกล่ำบน, โรงไฟฟ้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์,
           เล่นน้ำอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ฯลฯ
๘.      ได้รู้จัก เรียนรู้ เหนื่อยกาย...สุขใจ กับการลงแรง
๙.      ได้รู้จักเพื่อนร่วมเรียนรู้ ที่มาจากหลายสาขาอาชีพ
๑๐.      ได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสกับวิถีการพึ่งตนเอง ด้วยแนวคิดตามหลักความพอเพียง
          และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีพอเพียงของคนบ้านตัวเป็นๆ
๑๑.    ได้มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
๑๒.    ได้แรงบันดาลใจ...จากใจ...โครงการบ้านดิน
๑๓.     เอาโน๊ตบุ๊คมาด้วย มี Wirless ให้เล่นด้วย
 
 
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าเดินทางขามา - ขากลับถึงบ้านท่าน

 

 การสนับสนุนค่ากิจกรรมเรียนรู้
• ให้ชำระเงินค่าลงทะบียนโดยการโอนผ่าน ชื่อบัญชี นายเดชา  ฤทธิ์แดง
  • ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 236-0-13179-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 738-223646-8

  • เมื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว ให้ส่งหลักฐานแจ้งมาที่
    royyimbaandin@hotmail.com หรือ www.royyimbaandin.com/contact
  • ชื่อ - นามสกุล
  • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • ชื่อรุ่นที่.... และวันที่ฝึกอบรม
  • จำนวนเงิน / วันเวลาที่โอนเงิน
  • หลักฐานการโอนเงิน (สแกน หรือ ถ่ายจากกล้อง) ส่งแนบไฟล์มา (ถ้าสะดวกนะครับ)
  • ถือหลักฐานการโอนเงินมาด้วยในวันเข้าฝึกอบรม
  • เมื่อโอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้มาเนื่องจากติดธุระ เรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
    หรือ ย้ายชื่อไปรุ่นที่ ท่านสะดวกมาเรียนรู้ ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันฝึกอบรม ๓ วัน

อย่าลืม...เด็ดขาด !
 
หากท่านเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้พิมพ์แผนที่ด้านซ้ายมือมาด้วยนะครับ

 
(ศุกร์ ๒๗ ก.ค.๕๕) วันเตรียมเดินทาง-ถึงสวนรอยยิ้มของพ่อ
     ท่านสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ สถานที่พักเป็นบ้านดินในสวนรอยยิ้มของพ่อ (รอยยิ้มบ้านดิน) ท่านที่มาโดยสารประจำทาง รถตู้ รถไฟ เราบริการรถไปรับท่านในช่วง ประมาณดังนี้
- รอบ ๑๘.๐๐ น.
- รอบ ๒๑.๐๐ น.
มานอกเวลาต้องรอก่อนนะครับ

(เสาร์ ๒๘ ก.ค.๕๕)
๐๖.๐๐ น. ชมบรรยากาศยามเช้าในสวนรอยยิ้มของพ่อ
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (บางท่านพึ่งเดินทางมาถึงตอนเช้าวันนี้)
๐๘.๐๐ น. ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับบ้านดิน ทำความเข้าใจเรื่องบ้านดิน
๐๙.๐๐ น. เรียนรู้เทคนิคการดูดิน การทำก้อนดินดิบ (๒ สูตรดิน)
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๓๐ น. เรียนรู้เทคนิค การก่อ การฉาบผนังดิน เฟอร์นิเจอร์ดิน (แบบผนังอิฐดินดิบ)
๑๖.๓๐ น. พักผ่อน เดินทางเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ เล่นน้ำในอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
๑๙.๓๐ น. กิจกรรมภาคกลางคืนร่วมกัน แลกเปลี่ยนแนวคิดการพึ่งตนเอง
            (เช่น เทคนิคบ้านดิน ปุ๋ยชีวภาพ มุมมองการอยู่อย่างพอเพียง ฯลฯ)
๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

(อาทิตย์ ๒๙ ก.ค.๕๕)
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
๐๘.๓๐ น. เรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินแบบโครงไม้ไผ่ การติดตั้งวงกบบ้านดิน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.๐๐ น. เรียนรู้เทคนิคการทำสีดิน และหลังคาบ้านดิน
๑๕.๐๐ น. สรุปกิจกรรมเรียนรู้
๑๕.๓๐ น. เก็บสัมภาระ
๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กิจกรรม...รอยยิ้มบ้านดิน ::: www.RoyyimBaanDin.com

รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๑๙
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=49
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๐
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=50
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๑
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=51
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๒
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=52
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๓
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=53
รอยยิ้ม บ้านดิน อาสา...รอยยิ้มบ้านดิน รุ่นที่ ๒๗
 ห้องสมุดดิน
 วันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า ๖๙ หมู่ ๑๑ ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 1200 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=54
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๔
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=55
รอยยิ้ม บ้านดิน ฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน รุ่น ๒๕
 เรียนการสร้างบ้านดินด้วยตนเอง แบบมืออาชีพ 2 สูตรดิน 2 เทคนิคการก่อสร้าง
 วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ สวนรอยยิ้มของพ่อ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สนับสนุนค่ากิจกรรม ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อสมัครได้ Click Here...
http://www.royyimbaandin.com/programs/View.asp?id=56

รับสมัครอาสาดูแลนักกีฬาพิเศษจำนวนมาก

รับสมัครอาสาดูแลนักกีฬาพิเศษ
เนื่องด้วยบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการมอบทุนสนับสนุน สเปเชียลโอลิมปิค
ซึ่งการแข่งขันจะมีในวันที่ 26-30 กค. 55 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก
และต้องการอาสาสมัครเป็นจำนวนมาก
จึงขอความกรุณาช่วยกระจายข่าวไปยังอาสาสมัครอิสระและกลุ่มอื่นๆ
ซึ่งก่อนจะถึงวันแข่งกีฬา จะมีการจัดอบรมอาสาสมัครในวันศุกร์ที่ 13 กค. ที่ตึกล็อกซเล่ย์ เวลา บ่าย 2 จ้ะ

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 12 กค. 2555

ผู้ประสานงาน
ชนาเมธ เล่งอี้ (ตั้ม)
Corporate Social Responsibility Department
Loxley Public Company Limited
Tel : 02 348 8897
Mobile : 089 002 4707
E-mail: chanametl@loxley.co.th