ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังคนอาสา ทำความสะอาดบ้านเด็กพิการ 1 วัน

รวมพลังคนอาสา
ทำความสะอาดบ้านเด็กพิการ 1 วัน

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านเด็กพิการเฟื่องฟ้า และเพื่อให้เด็กมีสุขลักษณะที่ดี โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ขอรับอาสาสมัครจำนวน 40 คน มาร่วมทำความสะอาดที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ในวันพฤหัสฯที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-15.00น.

ติดต่อ : มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 02-589-4243, 02-591-8092 (จันทร์-ศุกร์)
อีเมลล์ : thaihof@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.thaihof.org

โครงการ ปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 3 สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข ห้องสมุดเพื่อความรู้

ซ.โซ่ อาสา   เชื่อมร้อยเครือข่าย  สร้างอาสาพาคนทำดี
“โซ่” เพียงข้อเดียว คงไม่มีพลังผูกมัดสิ่งใด...เปรียบเหมือนอาสาสมัครที่ต้องมีการเชื่อมร้อยเครือข่ายเพื่อสร้างพลังในการดูแลสังคม

โครงการ ปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 3 : “สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข ห้องสมุดเพื่อความรู้”
ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตำบลบ้านหนองชุมแสง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

ซ. โซ่ อาสา ขอชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโครงการ  ปันรัก ปันสุข ครั้งที่ 3 : “สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข ห้องสมุดเพื่อความรู้”   ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   ต. บ้านหนองชุมแสง    อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์   ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2555    (รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ)

โดยกิจกรรมหลักที่จะร่วมกันทำในโครงการนี้ คือ ระดมทุนเพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดหาเครื่องเล่นต่างๆ ทดแทนเครื่องเล่นเดิมที่ชำรุด จัดหาหนังสือ สื่อการอ่านให้เหมาะกับวัยและพัฒนาการเด็ก จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ร่วมกันเทลานปูนเพื่อเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและโรงอาหาร และการจัดกิจกรรมเด็กผ่านฐานกิจกรรมและงานศิลปะ

ท่านใดสนใจเดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้ แจ้งชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยแจ้งได้ที่
ครูปู่  (085-3326725) , ครูน้อง (081-3649077)
หรือที่ E-mail ของครูน้อง kanok_myway@hotmail.com
โดยระบุรายละเอียดดังนี้   ชื่อ – นามสกุล,   ชื่อเล่น,   เบอร์โทรติดต่อ,   e-mail address (ถ้ามี), ไซด์เสื้อ (S M L XL)
อาหาร (กรณีทานมังสวิรัติ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ประเภทใด โปรดระบุด้วย)

จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม - ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
จำนวนคน              อาสาสมัคร 40 คน , นักเรียน /นักศึกษา 20 คน  รวม 60 คน
ค่าใช้จ่าย               อาสาสมัคร คนละ 500.- บาท
 นักเรียน / นักศึกษา คนละ 200.- บาท

ขอรับการสนับสนุนเงินและสิ่งของสำหรับการทำโครงการ (รายละเอียดสิ่งของที่ขอรับการสนับสนุนตามเอกสารแนบ)
ขอรับเป็นการสนับสนุนในรูปของเงินและสิ่งของเพื่อมอบให้กับโรงเรียน โดยขอรับการสนับสนุนดังนี้
-    สนับสนุนในรูปของเงิน
โอนเข้าบัญชี   “กนกพรรณ เดือนเต็มดวง”   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-2-35030-8 หรือส่งมอบโดยตรงที่ครูปู่ (085-3326725)
-    สนับสนุนในรูปสิ่งต่างๆ  สามารถจัดส่งได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1    ส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน จ่าหน้าจดหมายถึง นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต. บ้านหนองชุมแสง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ 46220
วิธีที่ 2     นำมามอบที่ห้องเรียนลานโพธิ์ ตึกแดง บางซื่อ กรุงเทพฯ
ติดต่อที่ ครูปู่ (085-3326725), ครูน้อง (081-3649077)
ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

ขอรับการสนับสนุนเพื่อแบ่งปันฝัน ปันความคิดดีงาม
ที่สำคัญ เรายังต้องการปันฝัน ปันความคิดที่ดีร่วมกันเสมอ ถ้าใครสนใจ อยากร่วมปันความคิด ปันประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรม  สามารถแจ้งความคิดได้ที่   ครูน้อง เพื่อจะได้จัดเตรียมของสำหรับการจัดทำฐานกิจกรรมต่อไป
 
หวังว่าเราจะพบกันในกิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมปันรัก ปันสุขให้กับน้องๆ ตลอดจนร่วมปันฝันระหว่างเพื่อนอาสา
ขอบคุณทุกแรงกาย แรงใจ แรงฝัน ที่พกพามาสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมอย่างเต็มเปี่ยม

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555
08:00        ออกเดินทางจากกรุงเทพ (สถานที่นัดหมาย รถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ)
12:00        แวะทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
18:00    ถึงโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
19:00        อาหารเย็น 
20:00        ทำความรู้จักระหว่างอาสาสมัคร แบ่งปันความคิด เตรียมความพร้อมกิจกรรมเด็ก
21:00        วาดเสื้อปันรัก ปันสุข @ กาฬสินธุ์ สำหรับใส่ทำกิจกรรมเด็ก
 22:00        พักผ่อนนอนหลับ เตรียมแรงกาย แรงใจ ในกิจกรรมวันรุ่งขึ้น

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 (ใส่เสื้อปันรัก ปันสุข @ กาฬสินธุ์)
07:00        ทำบุญร่วมกัน ณ วัดแสงอรุณวนาราม
08:00        อาหารเช้า
09:00 – 12:00    กิจกรรมเด็ก “รอบตัวฉัน รอบตัวเธอ” ผ่านกิจกรรมนันทนาการ และฐานกิจกรรมต่างๆ
12:00        อาหารกลางวัน ร่วมกับเด็กนักเรียน ครู ชาวบ้าน และอาสาสมัคร
13:00 – 15:00    กิจกรรมเด็ก “รอบตัวฉัน รอบตัวเธอ” ผ่านกิจกรรมนันทนาการ และฐานกิจกรรมต่างๆ
        กิจกรรม “สนามเด็กเล่นเพื่อความสุข” นำเด็กมัธยมปีที่ 1-3 มาช่วยกันปรับปรุงและตกแต่งสนามเด็กเล่น
15:30        มอบเครื่องเขียนให้กับเด็กๆ
15:45        ส่งน้องกลับบ้าน พร้อมเดินชมวิถีและวัฒนกรรมท้องถิ่น
18:00        อาหารเย็น
19:00        ปันความคิดจากกิจกรรมเด็กวันนี้  เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไป
 21:00        นอนหลับฝันดี หลังทำความดีร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555
07:00        อาหารเช้า
08:00 – 12.00     กิจกรรมระหว่างอาสา ครู ชาวบ้าน และอาสาสมัคร
-    ร่วมเทลานปูนเชื่อมอาคารเรียนและโรงอาหาร
-    ร่วมคัดแยกหนังสือ ซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด และทำดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับตกแต่งห้องสมุด
12:00        อาหารกลางวัน ร่วมกับครู และชาวบ้าน
13:00 – 17:00    ล่องแพดูวิถีชีวิตชาวบ้านริมเขื่อนลำปาว
18:00        อาหารเย็น
19:00        ปันความคิดจากกิจกรรมวันนี้ สรุปค่าย
21:00        นอนหลับฝันดี หลังเหน็ดเหนื่อยจากการทำความดี

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555
07:00        อาหารเช้า
08:00        ร่ำลาเด็กๆ ครู และชาวบ้าน
09:00        เยี่ยมชมถิ่นไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภู่กุ้มข้าว
10:30        เดินทางกลับ 
12:00        แวะทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
 20:00        ถึงกรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ)
หมายเหตุ    หมายกำหนดการ และกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มา
http://www.sorsovolunteer.org/2012/punrak-punsuk3/
http://www.sorsovolunteer.org
http://www.facebook.com/#!/SorsoVolunteer

โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรมฟรี สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรม ฟรี!!!

ขอเชิญเกษตรและประชาชนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการถ่ายทอดเทรโนโลยีสู่ชุมชน
ในหลายหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- การเพาะเห็ดแบบครบวงจร
- การทำคานาเป้กุ้ง
- การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
- การทำปลาสลิดฟูริคาเกะ
- การเลี้ยงปลานิล
- การปลูกกล้วยไม้
- การทำนาข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร
- การทำนาปลานิลหยอง น้ำพริกปลานิล
- การผลิตไบโอดีเซล
ฯลฯ

สนใจติดต่อได้ที่
โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ
โทรศัพท์. 02-174-4111
โทรสาร. 02-174-4115

ที่มา www.lukphradabos.org

ปั่นจักรยาน ไปสร้างฝาย ชิมผลไม้ กับ SCG ที่เขายายดา

สนใจ สมัครได้ที่
038-911643 หรือ
Facebook : CSR Scg Chemicals
ภายใจวันที่ 5 มิถุนายน 2555

กำหนดการกิจกรรม

06.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน
07.00 น. ปล่อยขบวนผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสร้างฝาย
08.30 น. ขบวนจักรยาน ทยอยเข้าบริเวณจัดงาน
09.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีเปิด กิจกรรม “ปั่นจักรยาน ไปสร้างฝาย ชิมผลไม้กับ SCG ที่เขายายดา”
09.10 น. คุณ สมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ปฎิบัติการ
                บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
                คุณ ประสงค์ สุวรรณราย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ผู้แทนชุมชนเขายายดา
                       กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมกิจกรรม
                คุณ ทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวถึงนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่เขายายดา
                คุณ เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
09.30 น. - ประธาน, ผู้บริหาร เอสซีจี เคมิคอลส์, สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
                   เยี่ยมชมนิทรรศการฝายชะลอน้ำ
                 - ผู้ร่วมกิจกรรม เดินทางไปสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกัน ณ จุดสร้างฝายที่กำหนด
11.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรม เดินทางกลับถึงบริเวณจัดงาน เพื่อร่วมพิธีมอบรางวัลปั่นจักรยาน
                 และอุดหนุนผลิตผลทางการเกษตร จากชุมชนเขายายดา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สัมนา ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สัมนา "ปลูกเมือง ปลูกชีวิต" วันที่ 8, 9 มิถุนายน 2555
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (Buddhadasa Indapanno Archives)

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ กับนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติด้านเกษตรในเมือง สถาปัตยกรรม ผังเมือง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมชมนิทรรศการ และเรียนรู้เรื่องการปลูกผักในเมือง จากผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อบรมโครงการสวนผักคนเมือง

สอบถามรายละเอียด และ
ลงทะเบียน ได้ที่
cityfarm2010@hotmail.com

โทร. 02-591-1195
www.thaicityfarm.com

ที่มา: www.facebook.com/thaicityfarm

ชวนร่วมงาน มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก เพื่อความสิริมงคลของชีวิตในปีมหามงคลพุทธชยันตี

ชวนร่วมงาน มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 มิถุนายน 2555
เพื่อความสิริมงคลของชีวิตในปีมหามงคลพุทธชยันตี ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทยร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตใน งาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก” ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2555 ภายในงานนี้จะ มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นสิริมงคลมากมายให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วม อาทิ

- การจัดนิทรรศการมัลติมีเดีย จัดแสดงสังเวชนียสถานจำลอง
- กิจกรรมการเขียนใบโพธิ์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และนำมาหล่อ รวมกัน
   เป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- การจัดแสดงแสงเสียง ชุด “ปาฏิหาริย์ ตำนานพระปฐมเจดีย์”
- การประกวดโคมแขวนและการประกวดภาพถ่ายในงาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก”

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๖ ตอน เด็กเมืองเก่า เล่าเรื่องศรีสัชนาลัย

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๖ ตอน เด็กเมืองเก่า เล่าเรื่องศรีสัชนาลัย
โดย เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

ระหว่างวัน พุธที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ – วันแรม ๓ ค่ำ เดือน๘(๒ หน)  ปีมะโรง รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๑
สถานที่   โรงเรียนวัดเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ
                อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๓๐


 
 “ การออม ” รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออม คือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กเติบโตบนกระแสบริโภค นิยม ความฟุ้งเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสวนทางกับความเป็นจริง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ “การยอมรับในสิ่งที่ตนเองมี แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดนั้น”  บทสรุปและข้อคิดมากมาย บอกถึงการเริ่มต้นจากตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ยอมรับความจริง  กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล “ การออม ” จึงเป็นที่มาของโครงการ “ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๖ ตอน เด็กเมืองเก่า เล่าเรื่องศรีสัชนาลัย” ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข” กับโรงเรียนวัดเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะกิจกรรม
     กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำ เพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท  และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการ ทำงานอาสาสมัคร

ลักษณะรูปแบบกิจกรรม
ในส่วนของเด็ก จะนำเด็ก ตั้งแต่ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ มาเข้าค่าย เพื่อส่งเสริมการออมและคุณธรรมการทำความดี

ในส่วนของอาสาที่รับสมัคร เน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ สร้างสรรค์กิจกรรมให้มากที่สุด และ การเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพี่เลี้ยงฐานกิจกรรม ในการทำและนำกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม

กำหนดการโครงการ
กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๖
ตอน เด็กเมืองเก่า เล่าเรื่องศรีสัชนาลัย
โดย เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

ระหว่างวัน พุธที่ ๑ – วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ – วันแรม ๓ ค่ำ เดือน๘(๒ หน)  ปีมะโรง รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๑
สถานที่    โรงเรียนวัดเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ
                 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๓๐

วันพุธที่ ๑ สิงหคม ๒๕๕๕ (เดินทางตอนเย็นหลังเลิกงาน) ณ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ  เดือน๘(๒ หน) ปีมะโรง
๑๘.๓๐ - นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร สู่อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
(อาสานอนบนรถ ระหว่างเดินทาง)

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันอาสาฬหบูชา) ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน๘(๒ หน) ปีมะโรง
๐๖.๐๐ อาสาเดินทางถึง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ ภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ อาหารเช้า เช้าแรกของอาสา (๑)
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ อาสาศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๒)
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันวางแผนแบ่งหน้าที่กิจกรรมค่ายน้องพร้อมเตรียมงานวันพรุ่ง
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๓)
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมค่ายสำหรับน้องๆ
(ชวนอาสาเข้าวัด ฟังธรรม เวียนเทียน ณ วัดเกาะน้อย)
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน ชมลมชมจันทร์ ในคืนเดือนเพ็ญ
(อาสา นอน ณ โรงเรียนวัดเกาะน้อย สถานที่ทำกิจกรรมสำหรับน้องๆ คืนที่ ๑)

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันเข้าพรรษา) วันแรม ๑ ค่ำ เดือน๘(๒ หน)  ปีมะโรง
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๔)
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ ลงทะเบียนเด็ก อาสา คณะครู
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ เปิดค่าย กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ ยินดีที่ได้พบกัน กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ เปิดประเด็นการออมของน้อง
ทักษะชิวิต D.I.Y. (Do it youself) เพื่อเก็บ-ออม
น้องๆทำกระปุกออมสินพร้อมตกแต่งด้วยตนเอง
 ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (อาสา ๕)+ (เด็ก ๑)
๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐    Walk Rally Play+Learn = เพลิน
๑. กระดึ๊บช่วยโลก
Concept ทรัพยากรบนโลกตอนนี้มีจำนวนน้อยลงทุกที พวกเราทุกคนควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
๒. การลำเลียง
Concept ให้ทราบถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ว่ามีความยากลำบากกว่าจะมาถึงคนใช้อย่างพวกเราจึงควรใช้กันอย่างประหยัด
๓. ขยะล้นบ้าน
Concept ให้ตระหนักกับปัญหาของขยะที่อยู่และให้ช่วยกันรักษาให้นานที่สุด
๔.แยกซิจ๊ะ
Concept ให้ทราบถึงกระบวนการแยกชนิดของขยะที่ยังใช้ได้ และชนิดของขยะ
๕. ปิดตาหารัก
Concept การเลือกใช้ทรัพยากร ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ
๖. อย่าให้หก
Concept การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ รวมกลุ่มกันคิด ร่วมจิตกันทำ แจกกิจกรรมภาคกลางคืนให้น้องเล่น
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (อาสา ๖)+(เด็ก ๒)
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ กิจกรรมสัมพันธ์ภาคค่ำ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน เข้าพรรษาที่ศรีสัชฯ
(พี่และน้องค้างแรม  ณ โรงเรียนวัดเกาะน้อย)

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันแรม ๒ ค่ำ เดือน๘(๒ หน)  ปีมะโรง
๐๖.๐๐            ออกกำลังกาย เพื่อพลานามัย    
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐    กองทัพเดินด้วยท้อง พี่กับน้องรับประทานร่วมกัน(อาสา ๗)+(เด็ก ๓)
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐     ร่วมแรงร่วมใจพี่และน้อง คุณครู ประชาชน พัฒนาโรงเรียนของหนู
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐                 รับประทานอาหารเที่ยง (อาสา ๘)+(เด็ก ๔)
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐     สุขชีวิต เปิดโลก เปิดความคิดของเด็ก
            มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
            สรุปกิจกรรม
            ปิดค่าย
            ชมเตาทุเรียงบ้านเกาะน้อย เตาทุเรียง เป็นชื่อเรียกเตาเผาเครื่องถัวยชามสังคโลกสมัยสุโขทัย
๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐       ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (ศึกษาชุมชน) (อาสา ๙)
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐     กิจกรรมสำหรับอาสา
    ถอดบทเรียนทักษะชีวิต มหัศจรรย์แห่งการทำดีของพี่อาสา
    สรุปกิจกรรมค่าย เสนอแนวคิด
๒๑.๐๐    พักผ่อนหลับนอน
(อาสาพักค้างแรม  ณ โรงเรียนวัดเกาะน้อย คืนที่ ๓)

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันแรม ๓ ค่ำ เดือน๘(๒ หน)  ปีมะโรง
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐     รับอรุณ
๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐    รับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว (อาสา ๑๐)
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐     เดินทางกลับกรุงเทพฯ
พร้อมศึกษาเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
๑๒.๓๐     รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง(อาสารับผิดชอบตัวเอง)
๒๒.๐๐น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ
ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ อนุบาล ถึง ป.๖
หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก อนุบาล(เด็กเล็ก)- ประถม ๖
หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ

สามารถร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อคุณ จิระพงค์ รอดภาษา
หริอจัดส่งทางไปรษณีได้ที่
คุณจิระพงค์  รอดภาษา
เลขที่ ๑๖ ถ.วิภสวดี-รังสิต
ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
คนละ ๒,๕๕๕ บาท (สองพัน-ห้าร้อย-ห้าสิบ-ห้าบาท ถ้วน)

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน
/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์ นอนเต๊นท์ที่ริมโขง
- ค่าเดินรถเดินทาง ไป-กลับ (รถปรับอากาศ ครอบคลุมระยะเวลา ตลอดกิจกรรม)
- ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๑๐ มื้อ และอาหารสำหรับจัดเลี้ยงน้องๆจำนวน ๒๐๐ คน ๔ มื้อ
- อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
- เสื้อสำหรับอาสา
- ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม/เต๊นท์สำหรับกางทำกิจกรรม
- ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
- ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๔ วัน ๔ คืน  
- ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก ค่าเข้าชมอุนยานประวัติศาสตร์ทั้ง๒แห่ง

สมัครและลงทะเบียนค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินค่าสมัคร
เพื่อเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน                               
สมทบค่าทำกิจกรรม   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม หรือสนับสนุนโครงการ

การสมัครร่วมกิจกรรม
1.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail    Sunday2309@hotmail.com
2.รายละเอียดที่ส่งมาทงเมล
ชื่อ-นามสกุล   ชื่อเล่น  วันเดือนปีเกิด เบอร์ติดต่อกลับ อีเมลล์ของผุ้เข้าร่วม ขนาด(ไซส์)เสื้อที่ท่าใส่ ขนาดปกติ S M L XL
3.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน3 วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน
4.เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข่าวมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าคิดกิจกรรมทั้งหมด และหากมีการรับบริจาคมาเป็นเงินจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และหากมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบไว้ให้เป็นทุนการศึกษากับ โรงเรียน

วิธีการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๑.โอนครั้งเดียว ๒,๕๕๕ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
๒.เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา
๒.๑โอนค่าผูกมัดตัวเอง ๑,๕๕๕ บาท เพื่อ จองพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมแน่นอน
๒.๒.ส่วนที่เหลือ ๑๐๐๐ บาท  จ่ายก่อน หรือ จ่ายวันเดินทาง

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ          สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์   รอดภาษา
เลขบัญชี  914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่ เบอร์  ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (081-515 8564)
หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่  sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (หรือจนครบจำนวนคน)
จำนวนจำกัด ๔๐ คน  

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์  รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔   (081-515 8564)
 
เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
- ผ้านุ่ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู สำหรับอาบน้ำ
- เครื่องนอน/อุปกรณ์การนอน
- ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง (เพื่อความสะดวกใจในการหลับนอน)
- ไฟฉาย  ยากันยุง รองเท้าแตะ
- กินง่ายอยู่ง่าย   เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
- กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

การเดินทาง
-   โดยรถบัสแอร์ ๕๐ ที่นั่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เดินทางพร้อมกันทุกท่าน

ขอความร่วมมือ ***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักการอ่าน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่อ่านรายละเอียดน้อยมาก จึงอย่ากให้อ่านมากกว่า ถาม ถามได้ ต่อเมื่อ สงสัยในส่วนที่ไมได้ลงรายละเอียดเอาไว้

และหากยังไม่ได้อ่านรายลเอียด โปรดขึ้นไปอ่าน ให้ละเอียดอีกครั้งนะ ครับ
ขอบคุณครับ

ย้ำอีกครั้งว่า สื่อที่ท่านได้รับ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หาก สงสัย สนใจ กรุณา โทร หรือเมล สอบถามได้นะครับ

http://www.facebook.com/Volunteaw
http://rodpasa.multiply.com/

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณสุข”
กลุ่มอาสาไม่จำกัดมหาชน
หุ้นส่วนสังคม อุดมน้ำใจ
พื้นที่จัดสรรค์ความสุขด้วยการแบ่งปัน
เพาะบ่มมิตรภาพจากการลงมือทำ

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

ชอบกด Like  
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจ ไปร่วมกิจกรรมแบ่งปันกันเยอะๆนะครับ

อาสาเชื่อมใจคนตาบอดและคนตาดี ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

รับอาสาสมัคร 80 คน ไปอาสาเชื่อมใจคนตาบอด และคนตาดี
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวนคนตาบอดในประเทศไทย ปัจจุบันมีมากว่าแสนคน โดยคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติในในสังคมได้ แต่ด้วยปัญหาการมองไม่เห็น ทำให้การดำเนินชีวิตในบางมุม อาจแตกต่าง จากคนปกติ และต้องได้รับการดูแลมากกว่าคนทั่วๆไป สานต่อจากโครงการเดิมเข้าสู่ปีที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมใจคนตาบอด และคนตาดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงจัดทำพจนานุกรมเสียง เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนพิเศษในอนาคต

เรดบูล สปิริต พาอาสาไปสร้างประสบการณ์การดำเนินชีวิตร่วมกันระหว่างคนตาบอดและคนปกติ โดยใช้กีฬามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนการเข้าถึงซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ระหว่างอาสาสมัครที่มีจิตอาสา กับคนตาบอด อีกทั้งส่งเสริมให้ได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเสริมสร้างพลานามัยที่ดีให้เกิดขึ้น

ไปสัมผัสประสบการณ์ตรงด้วยการทดลองปิดตา และสำรวจสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน โดยมีน้องๆเป็นผู้นำทาง การแข่งขันกีฬาโกล์บอล เล่นกีฬาร่วมกับน้องๆ คอยให้กำลังใจและสร้างความสนุกสนาน โดยใช้หัวใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่กับน้อง และสร้างสุขด้วยละครเสียง ที่พี่ๆร่วมกันคิด และลงมือสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ด้วยการใช้จินตนาการถึงโลกแห่งความเบิกบานที่ไม่ต้องมองเห็นด้วยสายตา

สถานที่ : โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
อาสาสมัครร่วมโครงการ : จำนวน 80 คน
เปิดรับสมัคร : ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 55
วันที่จัดกิจกรรม : 16-17มิ.ย. 55

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. Login หน้าแรกของเวป www.redbullspirit.org (ถ้าเป็นสมาชิกเก่า) คลิกปุ่มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรอกรายละเอียดและกดยืนยันการเข้าร่วม สำหรับสมาชิกใหม่ ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อน กรอกรายละเอียด เสร็จแล้วให้คลิกปุ่มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยืนยันการเข้าร่วมเป็นอันเสร็จ สิ้น
2. หลังจากปิดรับสมัครแล้วจะทำการคัดเลือกผู้สมัครโดยการแรนดอม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ SMS จาก RBS และเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมให้พิมพ์ CODE ที่ได้รับ เว้นวรรค ชื่อ-สกุล ส่งมาที่ 4554777 ภายในวันที่กำหนด (ผู้ที่บล็อคข้อความเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ดูดวง ผลฟุตบอล และsmsที่เป็นspamไว้ จะไม่ได้รับข้อความแรนดอมจากRBSเช่นเดียวกัน)
3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในบอร์ดกระดานสนทนา >> กิจกรรม อาสาสมัครปีที่ 5>> ....(หัวข้อกิจกรรมนั้นๆ ที่สมัครไว้)
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (089-8906349) เก่ง **

รายละเอียด/การสมัคร: http://www.redbullspirit.org/news/news-7-0-561.html

อาสาสร้าง หน่วยพิทักษ์ ทำโป่ง สร้างฝาย

 

28-29 กรกฎาคม 55
อาสาสร้าง หน่วยพิทักษ์  + ทำโป่ง+อาสาสร้างฝาย (วังครก)
ณ.เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี

แนวคิดในการ ทำโป่งและสร้างฝาย
         ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้จัดนำอาสาสมัครไปช่วยกันทำ โป่งเทียมที่เขาใหญ่งานนี้ได้เรียนรู้การทำโป่งที่ถูกวิธี
หลังจากกลับจากเขาใหญ่ ทางทีมงานได้ เข้าไปเยี่ยม “พี่ประทีป อาสาเก่า (หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี)” และได้รับทราบว่าในพื้นที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีสัตว์อาศัยอยู่จำนวนมาก และพื้นโป่งธรรมชาติเริ่มขาดแคลน เนื่องจากสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์บ่อยๆๆนอกจากนี้ พื้นที่  บ้าน วังครกยังเป็นจุด ลักลอบนำสัตว์ป่าออกจากป่าทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จึงมีแนวคิด จัดตั้งหน่วยสะกัดวังครกขึ้น และอนาคตจะทำเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าด้วย  ดังนั้นกลุ่มบ้านดินไทยเครือข่ายจิตอาสา จึงมีแนวคิดที่จะชักชวนอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าวังครก และช่วยกัน ทำโป่ง และทำฝายในพื้นที่    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีที่พักและ ดูแลป่า ต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ได้ช่วยกันทำโป่งเทียม เพิ่มแร่ธาตุอาหารให้สัตว์ป่า
    2. ได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
    3. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝายชะลอน้ำร่วมกัน
    4. ได้ช่วยกันสร้างหน่วยพิทักษ์
    5 ได้เพื่อนที่มีความคิดเดียวกัน

สวัสดิการ
    1. มีอาหาร ให้ 4 มื้อ (ทำอาหารทานเป็นกลุ่ม เช้าและเย็น จำนวน 2 มื้อ อีก 2 มื้อทางทีมงานจัดให้)
    2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - จุดจัดกิจกรรม
    3. พักเต้นท์(ท่านที่มีเต้นท์ถุงนอนสามารถนำมาด้วยได้ครับ)
    4 มีเสื้ออาสาบ้านดินแจกทุกท่าน
    5. มีประกันชีวิต ทุกท่าน

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม
    1 ชุดสำหรับเปื้อน ควรเป็นชุดทะมัดทะเมง
    2 หมวก สำหรับบังแดด
    3 ชุดเปลี่ยน หลังขึ้นจากกิจกรรม
    4 ยาส่วนตัว สำหรับท่านที่ มีโรคประจำตัว
    5 ถุงนอน และเต้นท์ หากมี สามารถเตรียมไปได้ หากไม่มีทางทีมงานมีเตรียมให้ครับ

 

วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 55
    06.00 น. - 07.00 น. นัดรวมตัวขึ้นรถบัส
    07.00 น. – 10.30 น. เดินทางสู่พื้นที่ จัดกิจกรรม(หน่วยพิทักษ์วังครก)
    10.30 น. –11.00 น. กล่าวต้อนรับโดยหัวหน้าหน่วย
    11.00 น. –11.30 น. เรียนรู้ การทำโป่ง และฝาย(ช่วยกันทำโป่งฝาย)
    11.30 น. –12.00 น. กางเต้นท์ และเตรียมตัวทำกิจกรรม
    12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
    13.00 น. - 15.30 น. เดินทางสู่พื้นที่ทำโป่งดิน
    15.30 น.– 16.00 น. เดินทางออกจากป่า
    16.00 น. - 17.30 น. พักผ่อนที่น้ำตก
    17.30 น. - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
    18.30 น. – 20.00 น. กิจกรรมภาคกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 55
    06.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
    08.00 น. – 11.00 น. เรียนรู้ระบบนิเวศในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
    11.00 น. - 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
    12.00 น. - 12.30 น. เดินทางไปบ้านเทียนหอม@ สวนผึ้ง
    12.30 น. - 14.00 น. แวะพักผ่อนที่ บ้านเทียนหอม @ สวนผึ่ง
    14.00 น. - 16.00 น. แวะพักผ่อนที่  scenery resort
    16.00 น. - 19.00 น. เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  (สมัครคลิ๊กที่นี่)

(สมทบค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,190 บาทรับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน)

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่าน
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งเมลย์รายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
แจ้งชื่อกิจกรรมที่สมัคร (บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา
โดยส่งรายละเอียดมา yobaandin@hotmail.com