ข่าวประชาสัมพันธ์

รับอาสาสมัครทำบ้านปลา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

รับอาสาสมัคร "ทำบ้านปลา"
40 คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี (มีค่าใช้จ่าย)

จำนวน 40 ท่าน เพื่อช่วยกันทำ "บ้านปลา หรือ ซั้ง" เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาขนาดเล็ก ให้ปลาขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตสู่ระบบนิเวศน์ทางทะเลและร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เยาวชนจาก 5 โรงเรียน จำนวน 300 คน พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ 22 - 24 มิถุนายน นี้

มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/ท่าน
(ค่ารถตู้ 3 วัน 1,000 บาท, ค่าที่พัก 500 บาทสองคืน, ค่าอาหารมื้อเช้า 2 มื้อ , มื้อเที่ยง 2 มื้อ และมื้อเย็น 2 มื้อ = 800 บาท และค่าอุปกรณ์และจิปาถะ 200 บาท รวม 2,500 บาทต่อท่าน)

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้องการไปร่วมแน่นอน

กรุณาลงชื่อยืนยัน และโทรแจ้งที่ 089-0066-800 , 089-412-2178

ที่มา:

www.facebook.com/rainbowpencilgroup

ขาเทียมสำหรับผู้พิการในถิ่นที่ห่างไกล

เรียน พี่ๆ น้องๆ และ เพื่อนที่เคารพ (ช่วยส่งข่าวนี้ต่อหน่อยนะครับ, thank you) ได้ทราบจากคุณวุฒิวงศ์ผู้เป็นเจ้าของ บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัดว่า   ได้ร่วมกับ เพื่อนๆ ประดิษฐ์ขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดตั้งแต่ เหนือ เข่า โดยเป็น เพียงรายเดียวที่สามารถประดิษฐ์ขาเทียมให้ผู้ที่สวมสามารถงอขานั่งพับเพียบและเดินได้เช่นคนปกติ ทำให้ผู้ พิการทุกคน ที่ต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการนี้

คุณวุฒิวงศ์ไม่ต้องการรับเงินบริจาคแต่อย่างใดเพียงแต่ ต้องการความช่วยเหลือ โดยหากท่านพบ ผู้พิการในถิ่นห่างไกลที่ต้องการขา เทียมโปรดช่วยจดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้แก่คุณวุฒิวงศ์โดยตรงที่
โทรศัพท์  081-847 - 9374

ขออนุโมทนาในความเมตตาของทุกท่าน
ขอผลบุญที่พวกท่านได้ กระทำใน วันนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวอยู่ เย็นเป็นสุขและมีความสุขตลอดไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
มือถือ: 08-1809-4631,  08- 3913-350 4

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI OFFICE OF THE DEAN, FACULTY OF ENGINEERING
126 Prachautit Rd. , Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140 Thailand
Mobile:  08-1809-4631, 08- 3913-3504     

ที่มา mail group jitasa

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง


ปัจจุบันในโลกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีอัตราการเติบโตที่สูง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และด้วยกระแสทางวัฒนธรรม ประกอบกับยุคสมัยแห่งแฟชั่น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีการขยายตัว และขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกันแม้ว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะมีการผลิตในอัตราก้าวหน้า แต่ก็ยังมีข้อจำกัด กับคนบางกลุ่มในการเข้าถึงเสื้อผ้าที่ดีเพื่อการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านราคา ปัญหาภาวะสงคราม และ ความยากจน และด้วยสาเหตุปัจจัยดังกล่าว มักจะพบการรายงานผู้เสียชีวิตจาก ภัยธรรมชาติตามฤดูกาล แทบทุกปี

โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปันมูลนิธิกระจกเงา จึงได้มีความพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริจาคเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสในการเข้าถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดี และเป็นการลดช่องว่างและปัญหาทางสังคมที่จะติดตามมา

นอกจากแนวคิดการรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วทางโครงการฯได้เล็ง เห็น ถึงการจัดตั้งกองทุน เพื่อการแบ่งปันด้วยการรับเงินบริจาค รวมถึงนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ได้จากการบริจาคบางส่วนมาจัด จำหน่าย เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือชุมชน ที่ประสพกับปัญหาความขาดแคลนในด้านอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
2. เพื่อจัดตั้งกองทุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม
1. ชุมชนผู้ขาดแคลนในเขตเมือง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ชุมชนผู้ขาดแคลนในเขตต่างจังหวัด
3. ค่ายผู้อพยพตามแนวชายแดน

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์รับของบริจาค
1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ www.mirror.or.th และเว็บไซด์องค์กรเครือข่าย
รวมถึงทำจดหมายข่าว ผ่านทาง Mailingslist
1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ และวิทยุ
1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
1.4 จัดงานรับของบริจาคในสถานที่ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ

2. ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือ
- ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20 ชุมชน (กลุ่มคนจนเมือง)
- ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 10 ชุมชน
- ค่ายผู้อพยพ 3 พื้นที่

3. จัดสถานที่เก็บของและคัดแยก
3.1 ใช้พื้นที่มูลนิธิกระจกเงา ในการเก็บของบริจาค
3.2 ดำเนินการคัดแยกของบริจาค แต่ละประเภทออกเป็นหมวดหมู่
3.3 แพ็คของบริจาค เตรียมจัดส่งให้ให้ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

4. ส่งของบริจาคเข้าพื้นที่ : การขนส่งของบริจาค
- ใช้รถมูลนิธิฯในการดำเนินการ
- ใช้บริการฝากรถขนส่งมวลชน จำกัด

5. รูปแบบกิจกรรมการให้ของบริจาคและส่งเสริมกองทุนในพื้นที่ชุมชน
: เขตกรุงเทพและปริมณฑล
- ส่งมอบของบริจาคให้ชุมชน
- ประสานแกนนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในงานขายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม ภายในชุมชน (ในราคาถูก) และนำยอดจากการจัดจำหน่าย มาเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนชุมชน
- เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆในชุมชน โดยชวน อาสาสมัคร และกลุ่มผู้บริจาค เข้าร่วมกิจกรรม
: เขตพื้นที่ต่างจังหวัด
- ส่งมอบของบริจาคให้ชุมชน
- เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆในชุมชน โดยชวน อาสาสมัคร และกลุ่มผู้บริจาค เข้าร่วมกิจกรรม
: ค่ายผู้อพยพ
- ส่งมอบของบริจาคให้ชุมชน
- เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆในชุมชน โดยชวน อาสาสมัคร และกลุ่มผู้บริจาค เข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนที่คลาดแคลนสามารถเข้าถึงเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มได้
2. ชุมชนสามารถมีกองทุนในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ในอนาคต
3. ภาคประชาสังคมเกิดการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดแคลน

รายละเอียด

:

http://www.charity.mirror.or.th/

http://www.mirror.or.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=1257&auto_id=2...

รับอาสา ร่วมโครงการจัดการภัยพิบัติในชุมชน เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

ชมรม New Plants รวมพลคนอาสา เปิดรับอาสาสมัครจำนวนมาก จิตอาสา "เผชิญหน้ากับน้ำท่วม"โครงการจัดการภัยพิบัติในชุมชน เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ขอแค่เฉพาะเวลาที่ท่านทำได้ สนใจเข้าร่วม

ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เราควรจะมีการจัดการที่ดีมีการเตรียมการป้องกันและรับมือที่ดี ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วมานั่งซ่อมบ้านทาสีกันทุกปีนะคะ

จะดีกว่าไหม ถ้าเรามีแนวทางการจัดการ ป้อง เตรียมพร้อม และรับมือ หรือใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้โดยไม่เดือดร้อน
(คงไม่มีใครอยากเห็น น้ำตา ความเสียหาย ความเดือดร้อน ความเสียใจ ความทุกข์โศก ไม่มีอยากเห็นเหตุการณ์เหมือนปลายปีที่แล้วกันหรอกค่ะ)
ขอเชิญเพื่อนอาสามาร่วมกันป้องกันและเตรียมรับมือ เพื่อลดทอนความเสียหายของเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะ

สนใจเข้าร่วม ติดต่อ กาญจนา พาพยอม
084-449-4463 , 081-626-1154
kan_sofree@hotmail.com
New_Plants@hotmail.com (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ติดต่อเรื่องรายละเอียดโครงการได้โดยตรง มีงานหลายด้านสำหรับอาสาสมัคร เลือกเอาได้เลยว่าถนัดงานด้านไหน (รับจำนวนมาก)

รายละเอียดคร่าวๆ มีค่ายอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ ค่ายจัดวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2555 ที่ เกาะเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
(อาสาสมัครไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมเต็มวันเวลา มาเฉพาะเวลาที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้)
มีการสอนทำการเกษตรแบบแปลงผักลอยน้ำ กิจกรรมต่อเนื่อง เสาและอาทิตย์ 7 สัปดาห์

ที่มา http://www.facebook.com/pages/รวมพลคนอาสา-New-Plants/275947972443746
 

อาสาแบ่งปันความรักให้เด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า

       

เด็กทุกคน....ต้องการความรัก และเอาใจใส่

เด็กพิการ.....ก็เหมือนเด็กทั่วไปเช่นกัน
 
พี่อาสาคนใดมีความพร้อม มาร่วมกันสร้างสุขให้น้อง
     
กิจกรรมมี 2ประเภท ท่านเลือกสมัครได้ ดังนี้
 

กิจกรรม อายุเด็ก วัน / เวลา ทำกิจกรรม ระยะเวลา
1.อาสาเพื่อนเล่น/เสริมพัฒนาการ แรกเกิด-7ปี

อังคาร    9.00-12.00 น.
พฤหัสฯ   9.00-12.00 น.
เสาร์     14.00-17.00 น.
อาทิตย์ 14.00-17.00 น.

 

4 เดือน
2.อาสาช่วยพัฒนาการด้านว่ายน้ำ 2-7ปี อังคาร   9.00-12.00 น.
พฤหัสฯ  9.00-12.00
น.
 

เตรียมความพร้อมก่อนเป็นอาสา
1.มีเวลา 3ชั่วโมง/สัปดาห์ ต่อเนื่องประมาณ 4เดือน
2.เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และการอบรมเบื้องต้น เช่น การนวดไทยสำหรับเด็กพิการ
   ความรู้พัฒนาการของเด็กพิการ ฯลฯ

ติดต่อได้ที่
มูลนิธิสุขภาพไทย  โทร.0-2589-4243 ,0-2591-8092
หรืออีเมล์ thaihof@gmail.com

ดาวน์์โหลดใบสมัคร ที่นี่..

ดำเนินกิจกรรม โดย
โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

สถานสงเคราห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)
มูลนิธิสุขภาพไทย
สหทัยมูลนิธิ
เครือข่ายพุทธิกา

รับอาสาสมัครพาน้องเที่ยวทะเล

ไปทะเลกันดีกว่า.........
ไปกับน้องน่ารัก เด็กพิการ ในสถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า
ครั้งหนึ่งในชีวิต ของน้องๆ
ต้องการพี่ๆ ใจดี 25คนเท่านั้น เป็นพี่เลี้ยงพาน้องเที่ยว ..ทะเล....
ไปกันในวันพฤหัสฯ ที่ 31พ.ค. 55 ออกเดินทาง 6โมงเช้า กลับ 6โมงเย็น.

หากท่านพร้อม
1.อายุเกิน 20ปี
2.มีความเข้าใจ อดทน และพร้อมดูแลเด็กพิการ
3.สามารถเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันเดินทาง ในวันพุธที่ 30พ.ค. 55
เรา และเด็ก.....ต้องการแรงใจแรงกายจากอาสาทุกคน

ติดต่อได้ที่
มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 แฟกซ์ 0-2591-8092
หรือที่อีเมล์ thaihof@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่..

ดำเนินกิจกรรม :โครงการพลังอาสาสมัคร สร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์
                      สถานสงเคราห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า)
                      มูลนิธิสุขภาพไทย
                      สหทัยมูลนิธิ
                      เครือข่ายพุทธิกา

ที่มา http://www.thaihof.org/page/1884

มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า

ชวนร่วม "มหกรรมลานโพธิ์" ตอนงานวัดลอยฟ้า
17 - 20 พ.ค. @ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5

4 วัน
ท่องแดนธรรม
เลือกกิจกรรม
ที่เหมาะกับตน

พบกับกิจกรรมมากมายที่เลือกได้
ให้เหมาะกับตัวคุณ

ใกล้ตัวขนาดนี้ พลาดไม่ได้

รายละเอียดกิจกรรม:
www.buddhaleela.org/en/fair-program.html

กิจกรรมวันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

กิจกรรมวันแห่งสติ  ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ) พระภิกษุณีนิรามิสาและคณะสงฆ์หมู่บ้านพลัม
๘.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
๙.๐๐ น.ธรรมบรรยาย "ปฏิบัติบูชาฉลองพุทธชยันตี"
๑๑.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.ผ่อนพักตระหนักรู้
๑๔.๓๐ น.แบ่งกลุ่มสนทนาธรรม
๑๖.๐๐น. เดินสมาธิ
๑๖.๓๐ น.จบกิจกรรม

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมสถานที่และเตรียมอาหารอย่างพอเพียง เหมาะสม ที่ awakeningsource@yahoo.com

ที่มา: www.facebook.com/pages/หมู่บ้านพลัม-ประเทศไทย/164494073612711

รับอาสาสม้คร ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนหลังอุทกภัยที่ จ.นนทบุรี

รับอาสาสม้คร
ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนหลังอุทกภัยที่ จ.นนทบุรี

มีกิจกรรมให้ช่วยมากมาย
ทาสีอาคารเรียน, จัดห้องสมุด, จัดสนามเด็กเล่น, กิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์, ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์, ปรับปรุงห้องน้ำ และกิจกรรมต่างๆ อีกมายมาย

สอบถาม หรือแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : 085-706-5096 (แพ็ต)

ขอบคุณข้อมูลโดย: Rotaract Pranakorn

มหกรรมหนังสือเล่มละบาท และอูคูเลเล่ดนตรีมีฝัน

ประชาสัมพันธ์จาก GOOD LITTLE SPACE

เตรียมพบกับการผนึกกำลังของงานมหกรรมหนังสือเล่มละบาทและอูคูเลเล่ดนตรี มีฝันได้ที่ GOOD LITTLE SPACE ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน เวลา 12.00-20.00 น. เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป!!!

ใครที่พลาดหนังสือดีๆ ดนตรีเพราะๆ ครั้งที่แล้ว ห้ามพลาดอีกเด็ดขาด