ภาคกลาง

 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนทุกประเภททั้งทางบกและทางน้ำ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคกลาง
 • ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • ตลาดน้ำยามเย็น และมหกรรมอาหารอัมพวา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • เต้นแอโรบิก วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. จัดกลุ่มวิทยากรนำเต้นแอโรบิกให้กับบุคคลทั่วไปใน จ.อ่างทอง
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ทุกโครงการค่ะ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคกลาง
 • ค่าอาหารเด็กด้อยโอกาส และทุนด้านการส่งเสริมความฝันทางด้านความสามารถพิเศษ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • สอนและซ่อมจักรยานฟรี
  เด็ก เยาวชน
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคกลาง
 • ตั้งด่านตรวจสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างจังหวัด เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโรค
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • ตามล่าฝัน เดินทางมอบของบริจาคของให้น้องๆ ในแดนไกล ที่ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • เดินทางมอบของบริจาค เดือนละ 3 ครั้ง และ เดินทางสร้างอาคารให้โรงเรียน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ฝึกอบรมให้การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีพื้นบ้านประเภท "กลองยาว" จัดแสดงกลองยาวในงานประเพณีต่างๆ ในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคกลาง
 • ร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน มีการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานอยุ่เสมอ จัดให้มีการรณรงค์ในพื้นที่เกี่ยวกับยาเสพติด ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคกลาง
 • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด โดยบริการหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยออกบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและแนะนำในเบื้องต้น ตรวจฟัน ถอนฟัน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคกลาง
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคกลาง
 • ช่วยสอนกระบี่กระบองให้กับเด็ก คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการผลิตสมุนไพร เพื่อนำมาจำหน่าย โดยผลัดเปลี่ยนกันมาทำเป็นรายวัน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคกลาง
 • มอบทุนการศึกษา สร้างวัดสร้างศาลา
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคกลาง